ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ INTERMED.COM.GR

 

Ο δικτυακός τόπος http://www.intermed.com.gr εφεξής «ο Δικτυακός Τόπος» δημιουργήθηκε από την εταιρεία με την επωνυμία «ΙΟΥΛΙΑ & ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΕΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΒΕΕ» με διακριτικό τίτλο «INTERMED Α.Β.Ε.Ε.» εφεξής «η Εταιρεία», που εδρεύει στην Κηφισιά, Καλυφτάκη 27, όπως εκπροσωπείται νόμιμα και αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας σύμφωνα με το νόμο 2121/1993 "Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας", όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και τις διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει η Ελλάδα.

 

1. ΑΠΟΔΟΧΗ

Οι υπηρεσίες του Δικτυακού Τόπου σας προσφέρονται με τους ακόλουθους όρους χρήσης, καλείστε να τους διαβάσετε προσεκτικά και να προβείτε σε χρήση των υπηρεσιών του μόνο εφόσον τους αποδέχεστε πλήρως και συναινείτε στην εφαρμογή τους. Κατά συνέπεια με την πρόσβαση και ανάγνωση του περιεχομένου του Δικτυακού Τόπου αποδέχεστε χωρίς κανένα περιορισμό ή επιφύλαξη τους παρόντες Όρους και τις Προϋποθέσεις και αναγνωρίζετε ότι οποιαδήποτε τυχόν άλλη συμφωνία με την εταιρία «INTERMED Α.Β.Ε.Ε.» για την χρήση της ιστοσελίδας δεν ισχύει και δεν έχει καμία εφαρμογή.

 

2. ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

Πληροφορίες που θα βρείτε για φαρμακευτικά προϊόντα ή ασθένειες σε αυτόν τον Δικτυακό Τόπο σας παρέχονται από την Εταιρεία και προορίζονται για γενική πληροφόρηση. Πολλά από τα φαρμακευτικά προϊόντα που μπορεί να αναφέρονται είναι διαθέσιμα μόνο με συνταγή επαγγελματία υγείας, ο οποίος έχει την δικαιοδοσία να χορηγεί φαρμακευτικά προϊόντα. Οι πληροφορίες που παρέχονται δεν αποτελούν πλήρη ιατρική πληροφόρηση. Σε περίπτωση που πάσχετε από κάποιο νόσημα επισκεφθείτε έγκαιρα τον ιατρό σας καθότι δεν παρέχουμε προσωπική ιατρική διάγνωση ή εξειδικευμένη θεραπευτική συμβουλή. Θα πρέπει πάντα να έχετε ολοκληρωμένη ιατρική πληροφόρηση σχετικά με το φάρμακο που σας έχει συνταγογραφηθεί (συμπεριλαμβανομένων των ευεργετικών ιατρικών χρήσεων και των πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών) συζητώντας σχετικά με την κατάλληλη χρήση του φαρμάκου με τον ιατρό που σας το συνταγογράφησε. Η Ελληνική Νομοθεσία δεν επιτρέπει την απευθείας πληροφόρηση και επικοινωνία του ευρύ κοινού με τις φαρμακευτικές εταιρείες για συνταγογραφούμενα φαρμακευτικά προϊόντα. Η Εταιρεία ωστόσο παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και απαντήσεις στους επαγγελματίες υγείας, σύμφωνα πάντα με την ελληνική νομοθεσία, τους κώδικες δεοντολογίας της φαρμακευτικής αγοράς και τις εσωτερικές διαδικασίες της εταιρείας.

 

3. ΧΡΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Έχετε ελεύθερη πρόσβαση στον Δικτυακό Τόπο όμως μπορείτε μόνο για προσωπική σας, μη εμπορική χρήση να διαβάσετε, αντιγράψετε ή να χρησιμοποιήσετε πληροφορίες από τον Δικτυακό Τόπο συμπεριλαμβανομένων των κειμένων, των εικόνων, των ηχητικών αρχείων ή των βίντεο, εφεξής  «Περιεχόμενο». Δεν έχετε το δικαίωμα, να διανείμετε, τροποποιήσετε, μεταβιβάσετε, επαναχρησιμοποιήσετε, αναμεταδώσετε ή να κάνετε χρήση του Περιεχομένου του Δικτυακού Τόπου για εμπορικό σκοπό χωρίς την έγγραφη άδεια της Εταιρείας. Οφείλετε να διατηρείτε και να αναπαράγετε όλες τις σημάνσεις βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας ή οποιαδήποτε άλλη σήμανση ιδιοκτησίας που περιέχεται στο Περιεχόμενο σε κάθε περίπτωση που κάνετε λήψη (download). Πρέπει να θεωρήσετε πως οτιδήποτε βλέπετε ή διαβάζετε στον Δικτυακό Τόπο προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, εκτός και αν ρητά αναφέρεται διαφορετικά, και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της Εταιρείας, παρά μόνο με τον τρόπο που περιγράφεται σε αυτούς όρους και τις προϋποθέσεις ή εντός του κειμένου αυτού του Δικτυακού Τόπου. Η Εταιρεία δεν δηλώνει ούτε εγγυάται ότι η χρήση του περιεχομένου αυτού του Δικτυακού Τόπου εκ μέρους σας δεν θα αποτελέσει παραβίαση δικαιωμάτων τρίτων, οι οποίοι δεν ανήκουν ή δεν συνδέονται με την Εταιρεία. Με εξαίρεση την προαναφερθείσα περιορισμένη σε έκταση άδεια, δεν σας χορηγείται ή παραχωρείται καμία άδεια ή δικαίωμα σε οποιαδήποτε δικαίωμα βιομηχανικής ή / και πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή άλλου τρίτου.

 

4. ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ / ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Όλες οι ονομασίες προϊόντων που εμφανίζονται σε αυτόν τον Δικτυακό Τόπο, είτε εμφανίζονται με το λογότυπο είτε με την ονομασία τους συνοδευόμενα από το σήμα κατατεθέν, είναι εμπορικά σήματα της Εταιρείας. Σε αυτόν τον Δικτυακό Τόπο μπορεί να περιέχονται ή να αναφέρονται δικαιώματα ευρεσιτεχνίας (πατέντες), πληροφορίες ιδιοσκευασμάτων, τεχνολογίες, προϊόντα, διαδικασίες ή άλλα δικαιώματα (βιομηχανικής) ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή / και τρίτων. Καμία άδεια ή δικαίωμα σε αυτά τα εμπορικά σήματα, τις πατέντες, τα εμπορικά μυστικά, τις τεχνολογίες, τα προϊόντα, τις διαδικασίες κλπ των οποίων δικαιούχος είναι η Εταιρεία ή τρίτος δεν παραχωρούνται ή χορηγούνται σε εσάς.

 

5. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΟΥΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Οι επαγγελματίες υγείας και χρήστες του Δικτυακού Τόπου δύνανται με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής, να παραλαμβάνουν επιβεβαίωση του προσωπικού κωδικού πρόσβασης (password) και του ονόματος χρήστη (username) που του έχει οριστεί  από το Δικτυακό Τόπο στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που έχει δηλώσει. Οι εν λόγω χρήστες θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε επιστημονικό υλικό καθώς και να τοποθετούν ηλεκτρονικά οποιαδήποτε παραγγελία επιθυμούν. Οι χρήστες παραμένουν προσωπικά και αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται από τον λογαριασμό τους (user account). Οι χρήστες υποχρεούνται να ειδοποιούν άμεσα το Δικτυακό Τόπο, αν αντιληφθούν οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους ή οποιαδήποτε γενόμενη ή πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Επίσης, οι χρήστες ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδο τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης (logout). O Δικτυακός Τόπος δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των χρηστών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα.

 

6. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

Εκτός από τις πληροφορίες που καλύπτονται από την Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οποιαδήποτε κοινοποίηση υλικού που μεταβιβάζετε σε αυτόν τον δικτυακό τόπο με ηλεκτρονικό μήνυμα ή άλλον τρόπο, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε δεδομένων, ερωτήσεων, σχολίων, προτάσεων ή παρόμοιου υλικού, θα αντιμετωπίζεται ως μη εμπιστευτική και μη προστατευόμενη από δικαίωμα βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας. Ο,τιδήποτε μεταβιβάσετε ή κοινοποιήσετε καθίσταται ιδιοκτησία της Uni-pharma και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της αναπαραγωγής, αποκάλυψης, μεταβίβασης, δημοσίευσης, αναμετάδοσης, αποστολής. Επιπρόσθετα, η Uni-pharma είναι ελεύθερη να χρησιμοποιήσει, χωρίς να αποζημιωθείτε, οποιαδήποτε ιδέα, έννοια, τεχνογνωσία ή τεχνική που ίσως περιλαμβάνεται σε κάποια κοινοποίησή σας προς τον δικτυακό τόπο για οποιοδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένων της ανάπτυξης, παραγωγής και εμπορίας προϊόντων.

 

7. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ / ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

Για την εγγραφή του χρήστη στις λίστες παραληπτών (mailing lists) των Ενημερωτικών Δελτίων (newsletters) του Δικτυακού Τόπου ζητούνται τα εξής στοιχεία: Χώρα, Ταχυδρομικός Κώδικας, Ημερομηνία Γέννησης, Φύλο, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).  Η Εταιρεία μπορεί να διατηρεί αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών για την αποστολή και άλλων μηνυμάτων, ενημερωτικού ή οικονομικού χαρακτήρα, πέρα από τα Newsletters, εκτός αν ο παραλήπτης δηλώσει ρητά ότι δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο.

H διεύθυνση IP (π.χ. 123.45.678.9) καθορίζεται από τον παροχέα (Internet Service Provider) της σύνδεσης μέσω της οποίας ο Η/Υ του επισκέπτη/χρήστη έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στη συνέχεια στο Δικτυακό Τόπο. Η διεύθυνση IP κρατείται σε αρχείο  για τεχνικούς λόγους, καθώς και για θέματα που άπτονται της ασφαλείας των συστημάτων του Δικτυακού Τόπου (server, data base κλπ), ενώ παράλληλα αξιοποιείται για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων. Η IP διεύθυνση του χρήστη, από την οποία αυτός επικοινώνησε με το Δικτυακό Τόπο δύναται να παραδοθεί στις αρμόδιες αστυνομικές ή δικαστικές αρχές, εφόσον ζητηθεί αρμοδίως.

 

8. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Ο Δικτυακός Τόπος μπορεί να περιλαμβάνει links ("συνδέσμους") προς άλλους Δικτυακούς Τόπους, οι οποίοι ελέγχονται από τρίτους φορείς. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο Δικτυακός Τόπος για το περιεχόμενό τους, ούτε για οποιαδήποτε οικονομική ή άλλης φύσεως βλάβη υποστεί ο χρήστης που τους ακολουθεί. Σύνδεση με αυτόν τον Δικτυακό Τόπο επιτρέπεται μόνο στην Αρχική Σελίδα (homepage). Σύνδεση σε άλλη σελίδα επιτρέπεται μόνο με προηγούμενη έγγραφη άδεια από την Εταιρεία. Ομοίως, η χρήση χωρίων ή ενός ή περισσοτέρων αποσπασμάτων από αυτόν τον Δικτυακό Τόπο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια από την Εταιρεία απαγορεύεται.

 

9. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ- ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

Ο Δικτυακός Τόπος διατηρεί ειδική φόρμα καταγγελιών, ώστε κάθε χρήστης να μπορεί να καταγγέλλει αθέμιτη χρήση των υπηρεσιών του και να προλαμβάνονται οι ζημίες ή βλάβες που είναι δυνατόν να προκληθούν από αυτήν. Σε περίπτωση που η Εταιρεία ειδοποιηθεί επωνύμως για πρόκληση βλάβης ή άλλη ζημία προσώπου, καθώς και για κάθε εν γένει αθέμιτη χρήση του Δικτυακού Τόπου μπορεί να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού του χρήστη ο οποίος παραβιάζει τους όρους του παρόντος μόνιμα ή προσωρινά.

 

10. ΒΛΑΒΗ / ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Ο χρήστης του Δικτυακού Τόπου ευθύνεται απέναντι στην Εταιρεία και τους συνεργάτες της, για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την παράνομη ή επιβλαβή χρήση του λογαριασμού του, καθώς και από την χρήση εκ μέρους του των υπηρεσιών του Δικτυακού Τόπου με αθέμιτο τρόπο ή μη σύμφωνο με τους παρόντες όρους.

 

11. ΕΝΑΡΞΗ / ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο Δικτυακός Τόπος διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει, προσωρινά, μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του, με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες.

 

12. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι ο Δικτυακός Τόπος διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του ή/και να διακόψει τη διάθεση του περιεχομένου του στους χρήστες που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης.

 

13. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Δεδομένης της φύσης και του όγκου των πληροφοριών του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, ο Δικτυακός Τόπος δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του, στην χρήση των οποίων προβαίνει με δική του πρωτοβουλία.

Σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος ο Δικτυακός Τόπος για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν υποστούν οι χρήστες του, λόγω της έκθεσής τους σε περιεχόμενο απρεπές, ενοχλητικό, προσβλητικό, ανήθικο, χυδαίο, παραπλανητικό, παράνομο κλπ. Οι χρήστες επισκέπτονται τις σελίδες περιεχομένου και υπηρεσιών με αποκλειστικά δική τους πρωτοβουλία και ευθύνη.

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο Δικτυακό Τόπο, συμπεριλαμβανομένων και των διαφημίσεων με οποιονδήποτε τρόπο και αν αυτές εμφανίζονται, δεν θα πρέπει σε καμιά περίπτωση να θεωρούνται ως έγκυρες πληροφορίες, συμβουλές ή ως παραίνεση για συγκεκριμένη ενέργεια.

Τίποτα σε αυτόν τον Δικτυακό Τόπο δεν συνιστά πρόσκληση ή προσφορά στο να επενδύσει κάποιος στην Εταιρεία. Συγκεκριμένα, πραγματικά αποτελέσματα και εξελίξεις μπορεί να είναι διαφορετικά από τις προβλέψεις, τις απόψεις και τις προσδοκίες που εκφράζονται σε αυτόν τον Δικτυακό Τόπο και τυχόν στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με μετοχές της Εταιρείας ουδεμία βάση αποτελούν για μελλοντικές αποδόσεις.

 

14. ΑΠΟΥΣΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Το περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου παρέχεται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή τεκμαιρόμενη με οποιοδήποτε τρόπο, σχετικά με την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα του για συγκεκριμένο σκοπό.

Ο Δικτυακός Τόπος δεν εγγυάται ότι οι υπηρεσίες του θα παρέχονται αδιάλειπτα και χωρίς λάθη. Σε περίπτωση απώλειας, ζημίας ή βλάβης που θα προκληθεί στον επισκέπτη / χρήστη από τις πληροφορίες που περιέχονται στην ιστοσελίδα του Δικτυακού Τόπου, ο Δικτυακός Τόπος δεν φέρει σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε ευθύνη ανεξαρτήτως πως θα προκληθεί, απεναντίας έχει το δικαίωμα ποινικής ή αστικής δίωξης προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που θα δυσφημήσει ή θα συκοφαντήσει ή θα παραποιήσει με οποιονδήποτε τρόπο το περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου.

Ο Δικτυακός Τόπος δεν παρέχει καμία ρητή εγγύηση, ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι λειτουργίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι όποια λάθη (τυπογραφικά ή άλλες τυχόν ανακρίβειες) θα διορθώνονται.

Συνεπώς οι πληροφορίες πρέπει να αξιολογούνται προσεκτικά από τους επισκέπτες, καθώς ούτε η Εταιρεία ούτε άλλη εταιρεία σχετιζόμενου Ομίλου στον οποίον ανήκει, ούτε άλλος τρίτος ο οποίος συμμετείχε στην δημιουργία, κατασκευή ή παροχή του Δικτυακού Τόπου, δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος/η για οποιαδήποτε άμεση, τυχαία, επακόλουθη, έμμεση ζημιά, σε συνέχεια της πρόσβασης, χρήσης ή αδυναμίας αυτού του Δικτυακού Τόπου ή για οποιοδήποτε λάθος ή παράλειψη στο περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου. Επίσης ο Δικτυακός Τόπος δεν εγγυάται ότι ο ίδιος ή οποιοδήποτε άλλο συνεργαζόμενο site ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών δεν περιέχουν "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά.

 

15. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του Δικτυακού Τόπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες, που έχει υπογράψει η χώρα.

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του Δικτυακού Τόπου και του χρήστη υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς.

Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Σε κάθε περίπτωση ο Δικτυακός Τόπος διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων κατόπιν ενημέρωσης των χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή/και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Αναθεωρήσεις τέτοιου είδους είναι δεσμευτικές για εσάς, γι’ αυτό είναι απαραίτητο να επισκέπτεστε τακτικά αυτή τη σελίδα και να ενημερώνεστε για τους τρέχοντες Όρους και τις Προϋποθέσεις που σας δεσμεύουν.

Εάν κάποιος χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του Δικτυακού Τόπου.

Σχετικά με κάθε διαφορά, που έχει ως ιστορική αιτία την παρούσα σύμβαση, μέλλουσα να προκύψει μεταξύ αφενός των χρηστών ή τρίτων προσώπων και αφετέρου Δικτυακού Τόπου είτε κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης, είτε μετά τη λύση ή τη λήξη της, αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια Αθηνών.

Logo lg
All

comforting invigorating calming boosting

Για να σου εξασφαλίσουμε μια καλύτερη εμπειρία στο site μας, χρησιμοποιούμε cookies.